Lions Alkmaar

Lijkt het je leuk om lid te worden van de Lionsclub Alkmaar? Onze leden staan allemaal vol in het werkzame leven en de daarbij behorende netwerken. Naast onze grootste activiteit, Lichtjesavond Alkmaar, hebben we kleinere activiteiten en ondersteunen we lokale maatschappelijke initiatieven.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan onze (nieuwe) leden voldoen. De meeste voorwaarden zijn erg logisch omdat ze het mogelijk maken om de doelstellingen van de club en de Lions in het algemeen te realiseren. 

Voorwaarden Lions Club International

Als lid van de Lionsclub onderschrijf jij de ‘we-serve gedachte’. Belangrijke voorwaarden is dat je het belang van de Lions in het algemeen, de club en haar leden dient en je je wilt inspannen om deel te nemen aan onbezoldigde activiteiten die meestal een maatschappelijk belang dienen. Daarom stel je je netwerk en je kennis en kunde beschikbaar om de doelen van de Lionsclub Alkmaar te behalen, in gezamenlijkheid. 

Voorwaarden lidmaatschap Lions Club Alkmaar

  • Je bent woonachtig of werkzaam in regio Alkmaar
  • Je bent de 2e woensdag van de maand beschikbaar voor de vergaderingen (van 18.30 uur tot 21.00 uur) en zo’n 6 keer per jaar rond de 4e woensdag van de maand, voor een activiteit tussen 19.30 tot 21.00 uur.
  • Je bent in staat om minimaal 75% van alle Lions-vergaderingen aanwezig te zijn.
  • Je onderschrijft het huishoudelijk reglement, en daarin staat dat je in het jaar waarin je 65 bent geworden (of tegen die tijd de officiële pensioendatum) stopt bij de Lions Alkmaar. Daarna kun je ervoor kiezen toe te treden tot de Lions Club Phoenix.

Hoe word je lid?

Nieuwe leden worden meestal voorgedragen door andere Lions leden aan de nieuwe ledencommissie, waarna de selectieprocedure plaatsvindt. Belangrijk in de selectie is dat er geen gegronde bewaren zijn van de bestaande leden, dat er een evenredige verdeling is van man-vrouw binnen de club en dat er hooguit twee leden van de club dezelfde beroepsgroep hebben. Verder houden we rekening met de leeftijdsopbouw binnen de club. 

Nadat je door de ledencommissie bent aanbevolen, word je uitgenodigd voor de vergaderingen. Om een goede kijk te krijgen bij welke club je eventueel aanhaakt, mag je drie keer komen vergaderen.

Er kan van deze voorwaarden worden afgeweken, mits het een unaniem besluit is dat gedragen wordt door alle Lions leden. 

Wervingsflyer