Een bezoek aan de huisvuilcentrale is een van de activiteiten die Ellen initieerde.