Eind 2015 deden wij een oproep om uw D.E. waardepunten aan ons te schenken voor een goed doel. Net als voorgaande jaren werd er namelijk op grote (landelijke) schaal D.E. waardepunten ingezameld zodat deze konden worden omgeruild voor pakken koffie voor de lokale voedselbanken. Met trots kunnen we zeggen dat hier massaal gehoor aan is gegeven!

In totaal komen er, met de 15% bonus vanuit D.E., bij het verdeelcentrum Amsterdam 13.200 pakken koffie binnen. Voor Alkmaar betekent dit maar liefst 2.150 pakken koffie die er de aankomende weken aan de pakketten kan worden toegevoegd. 

Dankzij uw hulp genieten er de komende weken veel mensen van een lekkere kop koffie!

Namens de club danken wij u heel hartelijk voor het inzamelen en opsturen. 

Landelijk zijn er punten verzameld voor 107.500 pakken koffie
De DE Punten uit Alkmaar, afgeleverd namens Lions Alkmaar en Lions Phoenix