Petra Buwalda

Petra Buwalda

Als geboren Amsterdamse ben ik inmiddels geworteld in Alkmaar. Werkzaam als project- en programmamanager in het sociaal domein bij Gemeente Alkmaar heb ik de stad als mijn broekzak leren kennen. Veel is in beweging in het sociaal domein, denk daarbij aan de decentralisaties van de jeugdhulp en de wmo en de voortdurende vernieuwingen in het ( passend) onderwijs. Steeds zoekend naar de beste oplossingen en voorzieningen voor onze inwoners.

In 2019 werd ik lid van the Lions vanuit de gedachte dat het niet alleen beroepsmatig waardevol is je in te zetten voor de stad en de mensen om je heen. Bij the Lions trof ik een fijne club mensen die met enthousiasme en betrokkenheid hun handen uit de mouwen te steken en hun creativiteit en netwerk inzetten om van betekenis te zijn voor anderen. Soms in de vorm van grote evenementen die de stad meer allure geven, dan weer voor individuele bewoners die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Saamhorigheid en gezelligheid zijn daarbij de verbindende factor. Samen in de kroeg hangen ( straks mag het hopelijk weer) geeft net zoveel energie als intensieve projecten met elkaar oppakken.

Enthousiast geworden? Meld je aan als potential. Je zult er geen spijt van krijgen!